เที่ยวชมดินแดนที่ได้ชื่อว่า ‘ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส’ ณ เมืองเวอเวย์ (Vevey)

vevey

-เมืองเวอเวย์ (Vevey)-

เวอเวย์ (Vevey) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ดินแดนที่เหมาะแก่การทํากิจกรรมทุกฤดูกาล ขึ้นชื่อในเรื่องการปลูกองุ่น และเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นเลิศของประเทศ บางครั้งคนมักเรียกเมืองนี้ว่า เมืองสามแดด เพราะมีแดดจากท้องฟ้า จากแสงสะท้อนในทะเลสาบเจนีวา และจากแนวกําแพงไหล่เขาในอดีต เมืองเวอเวย์มีความรุ่งเรืองอย่างมาก แต่เมื่อถึงยุคกลาง ความเจริญย้ายออกไปละแวก ปราสาทชีลง (Chateau de Chillon) ในแถบเมืองมองเทรอซ์ (Montreux) แทน

ผมแวะไปเที่ยวเมืองเวอเวย์ต่อจากโลซานน์ แล้วตามด้วยเมืองมองเทรอซ์ ซึ่งเน้นในเชิงเก็บตกสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า หากมีเวลาน้อย ควรแบ่งมาเมืองนี้อีกวัน นอกเหนือจากวันที่ไปเจนีวาหรือโลซานน์ อ่านเพิ่มเติม เที่ยวชมดินแดนที่ได้ชื่อว่า ‘ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส’ ณ เมืองเวอเวย์ (Vevey)