3 ยอดเขาที่ต้องเดินทางไปพิชิตให้ได้ เมื่อไปประเทศ สวิสเซอร์แลนด์

pilatus

ใกล้เมืองลูเซิร์น มียอดเขาที่นิยมไปท่องเที่ยวอยู่ 3 แห่ง คือ ยอดเขาพิลาตุส (Pilatus) ยอดเขาริกิ (Rigi) และยอดเขาทิตลิส (Titlis) บรรยากาศของแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน ดังนั้นลองอ่านข้อมูลเพื่อพิจารณา จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้น เช่น ยอดเขาทิตลิสมีหิมะตลอดทั้งปี มีกิจกรรมให้เล่นบนยอดเขา แต่อีกสองแห่งมีหิมะเฉพาะฤดูหนาว และไม่มีกิจกรรมอะไรให้เล่นเลย, ยอดเขาทิตลิสอยู่ห่างจากลูเซิร์นมากที่สุด เดินทางไกลกว่าเพื่อน ขณะที่อีกสองยอดเขาอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก

การเดินทางไปทั้งสามยอดเขา จะอธิบายเริ่มต้นที่สถานีรถไฟเมืองลูเซิร์น ส่วนจะเลือกไปที่ไหน หรือไปหลายยอดเขา ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคน  อ่านเพิ่มเติม 3 ยอดเขาที่ต้องเดินทางไปพิชิตให้ได้ เมื่อไปประเทศ สวิสเซอร์แลนด์