เที่ยวชมโบราณสถานเมืองกาญจนบุรีเก่า

เมืองกาญจนบุรีเก่าตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแควใหญ่ ตัวเมืองด้านทิศเหนือติดทางหลวงหมายเลข 3199 และเขาชนไก่ ทิศใต้จดแควใหญ่ ทิศตะวันตกจดลําตะเพิน ทิศตะวันออกจดทางหลวงหมายเลข 3199 ที่ตั้งตัวเมืองนับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งทั้งในทางยุทธศาสตร์และการตั้งถิ่นฐาน เนื่องจากมีภูเขาและลําน้ำเป็นปราการธรรมชาติ อีกทั้งยังมีที่ราบสําหรับการเพาะปลูกอยู่โดยรอบ Continue reading เที่ยวชมโบราณสถานเมืองกาญจนบุรีเก่า