พิพิธภัณฑ์อักษะและเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2


พิพิธภัณฑ์อักษะและเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2

ค่าเข้าชม : คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท – โทร. 0-3451-1263

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัดพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดใต้เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เมื่อ พ.ศ. 2520 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งสงคราม นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวชมกันมาก ตัวพิพิธภัณฑ์เป็นโรงเรือนขนาดยาวทําด้วยไม้ไผ่หลังคามุง จากด้านในยกพื้นปูด้วยฟากไม้ไผ่ โดยจําลองมาจากค่ายเชลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในรวบรวมภาพเก่าของการสร้างทางรถไฟสายมรณะ ภาพเขียนจากความทรงจําของเชลยศึก เครื่องมือ เครื่องใช้และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในระหว่างสงครามโลก Continue reading พิพิธภัณฑ์อักษะและเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2