ข้ามฝั่งไปช้อปที่ตลาดขายของที่ระลึกชายแดนไทย-พม่า

ตลาดขายของที่ระลึกชายแดนไทย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากพม่าและจีน เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้แดง ไม้ชิงชัน ไม้สักแกะ

ข้อปฏิบัติในการผ่านแดน

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านจุดผ่านแดนเข้าไปในพม่าได้ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. (เวลาในประเทศไทย) ทุกวัน ต้องระวังอย่าดูเวลาจากนาฬิกาในพม่า โดยเฉพาะตอนใกล้ 18.00 น. เพราะเวลาของพม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง ค่าธรรมเนียมชําระที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย รถ ยนต์คันละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมชําระที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งพม่า ผู้ใหญ่ 25 บาท เด็กไม่เสียค่าธรรมเนียม Continue reading ข้ามฝั่งไปช้อปที่ตลาดขายของที่ระลึกชายแดนไทย-พม่า