อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เมืองโบราณที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของอารยธรรมขอม

เส้นทางนี้เป็นช่วงต้นของทางหลวงหมายเลข 323 ที่ออกจากตัวเมืองกาญจนบุรี ที่เที่ยวโดดเด่นคือ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ย่านปราสาทเมืองสิงห์มีที่เที่ยวอีกหลายแห่ง เช่น ถ้ำมะเดื่อ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า นักท่องเที่ยวอาจเลือกโดยสารขบวนรถไฟสายบางกอกน้อย-กาญจนบุรี-น้ำตก ไปสุดปลายทางที่สถานีน้ำตกไทรโยคน้อย (น้ำตกเขาพัง) ผ่านจุดท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง หรือเลือกใช้บริการรถไฟนําเที่ยวจากสถานีรถไฟหัวลําโพงในช่วงสุดสัปดาห์ก็ได้ เส้นทางนี้ไม่ไกลจากตัวเมืองกาญจนบุรี สามารถแวะเที่ยวได้หลายจุดภายในวันเดียว มีที่พักแบบรีสอร์ตหลายแห่งตลอดเส้นทางไปปราสาทเมืองสิงห์และละแวก อ. ไทรโยค-ถ้ำกระแซ Continue reading อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เมืองโบราณที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของอารยธรรมขอม

พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 และอนุสาวรีย์ไทยานุสรณ์

พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมศิลปากร โดยพยายามรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆของประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกัน และมีการจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆหลายยุคหลายสมัยที่พบใน จ. กาญจนบุรี และข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 2

Continue reading พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 และอนุสาวรีย์ไทยานุสรณ์

สะพานข้ามแม่น้ำแคว สถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นอนุสรณ์แห่งความทารุณโหดร้ายของสงคราม

สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ทางด้านตะวันออกของตัวเมืองกาญจนบุรี มีที่เที่ยวโดดเด่นคือสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นสถานที่ที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย แต่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาชมสิ่งก่อสร้างที่เป็นอนุสรณ์แห่งความทารุณโหดร้ายของสงครามเป็นจํานวนมากในแต่ละปี สะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควมีพิพิธภัณฑ์สงคราม อนุสรณ์สถานในบริเวณใกล้เคียงให้แวะชม และทุกปีในราวปลายเดือน พ.ย. จะมีการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว มีการแสดงแสงสีเสียง บรรยากาศของสงครามและความทารุณโหดร้ายที่เชลยศึกและกรรมกรได้รับระหว่างการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ นอกจากนี้ยังมีการออกร้านการแสดงต่างๆในช่วงนี้ นักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศเดินทางมาท่องเที่ยว จ. กาญจนบุรีกันเป็นจํานวนมาก Continue reading สะพานข้ามแม่น้ำแคว สถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นอนุสรณ์แห่งความทารุณโหดร้ายของสงคราม

ที่เที่ยวรอบนอกตัวเมืองกาญจนบุรี

ถ้ำเขาปูน

เป็นถ้ำที่ค้นพบมานานแล้ว เมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสไทรโยคโดยกระบวนเรือ พระองค์ทรงแวะนมัสการพระพุทธรูปภายในวัดถ้ำเขาปูนได้ติดไฟฟ้าและเทปูนตามทางเดินบางส่วนเพื่อให้เดิน สะดวก ตัวถ้ำสวยงามพอสมควร เหมาะสําหรับผู้ชอบไหว้พระ ในแต่ละวันจะมีทัวร์มาลงจํานวนมาก Continue reading ที่เที่ยวรอบนอกตัวเมืองกาญจนบุรี

พิพิธภัณฑ์อักษะและเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2


พิพิธภัณฑ์อักษะและเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2

ค่าเข้าชม : คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท – โทร. 0-3451-1263

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัดพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดใต้เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เมื่อ พ.ศ. 2520 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งสงคราม นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวชมกันมาก ตัวพิพิธภัณฑ์เป็นโรงเรือนขนาดยาวทําด้วยไม้ไผ่หลังคามุง จากด้านในยกพื้นปูด้วยฟากไม้ไผ่ โดยจําลองมาจากค่ายเชลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในรวบรวมภาพเก่าของการสร้างทางรถไฟสายมรณะ ภาพเขียนจากความทรงจําของเชลยศึก เครื่องมือ เครื่องใช้และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในระหว่างสงครามโลก Continue reading พิพิธภัณฑ์อักษะและเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2

ศาลหลักเมือง กําแพงเมืองเก่า และวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) สถานที่ท่องเที่ยวย่านตัวเมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ เดิมตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าเสา ต. ลาดหญ้า ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อสิ้นสงครามเก้าทัพได้ย้ายเมืองมายังบริเวณบ้านปากแพรก ซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำแควใหญ่และแควน้อยระหว่างวัดเหนือกับวัดใต้ มีชัยภูมิที่ดีในการตั้งรับพม่าทั้งทางบกและทางน้ำ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2374 ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการสร้างป้อมขึ้นหกป้อมและสร้างกําแพงล้อมรอบเมือง แนวตัวเมืองอยู่ระหว่างวัดเหนือและวัดใต้ ยาว 440 ม. เดิมศาลากลางและหน่วยราชการที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าแต่ได้ย้ายออกไปเมื่อ พ.ศ. 2500 คงเหลือแต่บ้านเรือนราษฎร แนวกําแพงเมืองเก่าก็คือ ถ. ปากแพรก บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองที่ขยายตัวออกไปจนมีขนาดกว้างขวางเช่นในปัจจุบัน Continue reading ศาลหลักเมือง กําแพงเมืองเก่า และวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) สถานที่ท่องเที่ยวย่านตัวเมืองกาญจนบุรี

สัมผัสชีวิตหมู่บ้านมอญและชมวัดหลวงพ่ออุตตมะที่สังขละบุรี

สังขละบุรี อยู่บริเวณริมเขื่อนเขาแหลมและเป็นอําเภอติดชายแดนไทย-พม่า เป็นจุดที่แม่น้ำสามสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำรันตี บีคลี่ และซองกาเลีย เป็นแหล่งน้ำที่ไหลลงเขื่อนเขาแหลม จึงมีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามน่าชม สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ข้ามแม่น้ำซองกาเลียก็มีทิวทัศน์สวยงามมาก ในเส้นทางนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่าง เช่น วิถีชีวิตชาวมอญ วัดวังก์วิเวการาม เลือกซื้อของฝากจากพม่า หรือจะขี่ช้าง ล่องแพไม้ไผ่ พักแพ ชมด่านเจดีย์สามองค์ ก็น่าสนใจไม่น้อย Continue reading สัมผัสชีวิตหมู่บ้านมอญและชมวัดหลวงพ่ออุตตมะที่สังขละบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นช่วงอ. ท่ามะกา – อ. ท่าม่วง

รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นและ/หรือมีชื่อเสียงของจังหวัดที่คุณไม่ควรพลาดการไปเที่ยวชม คัดเลือกจากที่เที่ยวหลากหลายประเภท ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้ครบทุกรสชาติของการท่องเที่ยว Continue reading สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นช่วงอ. ท่ามะกา – อ. ท่าม่วง

อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ

อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ

ชมการศึกสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่รับบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เปิดทุกวัน วันธรรมดา 10.00-16.00 น. วันหยุด 09.00-16.30 น. ติดต่อฝ่ายยุทธการ จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ค่ายสุรสีห์ ต. ลาดหญ้า อ. เมือง จ. กาญจนบุรี 71190 โทร. 0-3458-9233-5 ต่อ 51015, 51016

ดําเนินการโดยจังหวัดทหารบกกาญจนบุรีค่ายสุรสีห์ เพื่อใช้เป็นสถานที่เข้าค่ายฝึกอบรมเยาวชน ขณะเดียวกันเป็นการรวบรวมข้อมูล แผนยุทธการ ในการทําศึกของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท จนมีชัยเหนือทัพของพระเจ้าปดุง กษัตริย์พม่าที่ยกทัพมาถึงเก้าทัพ เมื่อปี พ.ศ. 2328 โดยเปิดให้ประชาชนที่สนใจได้มาเที่ยวชมบริเวณพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนกลางแจ้ง จัดเป็นป้อมค่ายหอสังเกตการณ์จําลอง และภายในอาคารที่มีการบรรยายแผนการรบ มีร้านสวัสดิการจําหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม ไว้บริการ นอกจากนี้ยังเปิดรับเยาวชนให้มาเข้าค่ายเชิงอนุรักษ์ เพื่อรําลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้าและเรียนรู้ธรรมชาติ มีการเดินทางไกล การล่องแพ การฝึกทําการรบจําลอง เป็นการฝึกฝนตนเองและรู้จักทํางานเป็นกลุ่ม Continue reading อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ

การเดินทางประเภทต่างๆภายในจังหวัดกาญจนบุรี

รถไฟ นับเป็นการเดินทางโดยรถไฟนับเป็นเสน่ห์ของการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่ง เพียงแต่ต้องมีเวลามากและไม่รีบร้อน สามารถขึ้นรถไฟได้ที่สถานีบางกอกน้อย นอกจากนี้ยังมีรถไฟนําเที่ยวขบวนพิเศษที่ให้บริการเฉพาะวันหยุดหลายรายการ แต่ต้องติดต่อจองล่วงหน้าและต้องไปขึ้นรถที่สถานีรถไฟหัวลําโพง การเดินทางโดยรถไฟไปเที่ยวเมืองกาญจน์มีความพิเศษต่างจากที่อื่น คือเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์หรือที่เรียกกันว่าทางรถไฟสายมรณะ เนื่องจากเชลยศึกนับหมื่นต้องมาสังเวยชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟเส้นทางนี้ หากมีโอกาสจึงไม่ควรพลาดที่จะนั่งรถไฟเที่ยว Continue reading การเดินทางประเภทต่างๆภายในจังหวัดกาญจนบุรี