พิพิธภัณฑ์อักษะและเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2


พิพิธภัณฑ์อักษะและเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2

ค่าเข้าชม : คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท – โทร. 0-3451-1263

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัดพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดใต้เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เมื่อ พ.ศ. 2520 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งสงคราม นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวชมกันมาก ตัวพิพิธภัณฑ์เป็นโรงเรือนขนาดยาวทําด้วยไม้ไผ่หลังคามุง จากด้านในยกพื้นปูด้วยฟากไม้ไผ่ โดยจําลองมาจากค่ายเชลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในรวบรวมภาพเก่าของการสร้างทางรถไฟสายมรณะ ภาพเขียนจากความทรงจําของเชลยศึก เครื่องมือ เครื่องใช้และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในระหว่างสงครามโลก อ่านเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์อักษะและเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2

ศาลหลักเมือง กําแพงเมืองเก่า และวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)

กาญจนบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ เดิมตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าเสา ต. ลาดหญ้า ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อสิ้นสงครามเก้าทัพได้ย้ายเมืองมายังบริเวณบ้านปากแพรก ซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำแควใหญ่และแควน้อยระหว่างวัดเหนือกับวัดใต้ มีชัยภูมิที่ดีในการตั้งรับพม่าทั้งทางบกและทางน้ำ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2374 ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการสร้างป้อมขึ้นหกป้อมและสร้างกําแพงล้อมรอบเมือง แนวตัวเมืองอยู่ระหว่างวัดเหนือและวัดใต้ ยาว 440 ม. เดิมศาลากลางและหน่วยราชการที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าแต่ได้ย้ายออกไปเมื่อ พ.ศ. 2500 คงเหลือแต่บ้านเรือนราษฎร แนวกําแพงเมืองเก่าก็คือ ถ. ปากแพรก บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองที่ขยายตัวออกไปจนมีขนาดกว้างขวางเช่นในปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม ศาลหลักเมือง กําแพงเมืองเก่า และวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)

สัมผัสชีวิตหมู่บ้านมอญและชมวัดหลวงพ่ออุตตมะที่สังขละบุรี

สังขละบุรี อยู่บริเวณริมเขื่อนเขาแหลมและเป็นอําเภอติดชายแดนไทย-พม่า เป็นจุดที่แม่น้ำสามสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำรันตี บีคลี่ และซองกาเลีย เป็นแหล่งน้ำที่ไหลลงเขื่อนเขาแหลม จึงมีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามน่าชม สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ข้ามแม่น้ำซองกาเลียก็มีทิวทัศน์สวยงามมาก ในเส้นทางนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่าง เช่น วิถีชีวิตชาวมอญ วัดวังก์วิเวการาม เลือกซื้อของฝากจากพม่า หรือจะขี่ช้าง ล่องแพไม้ไผ่ พักแพ ชมด่านเจดีย์สามองค์ ก็น่าสนใจไม่น้อย อ่านเพิ่มเติม สัมผัสชีวิตหมู่บ้านมอญและชมวัดหลวงพ่ออุตตมะที่สังขละบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นช่วงอ. ท่ามะกา – อ. ท่าม่วง

รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นและ/หรือมีชื่อเสียงของจังหวัดที่คุณไม่ควรพลาดการไปเที่ยวชม คัดเลือกจากที่เที่ยวหลากหลายประเภท ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้ครบทุกรสชาติของการท่องเที่ยว อ่านเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นช่วงอ. ท่ามะกา – อ. ท่าม่วง

อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ

อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ

ชมการศึกสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่รับบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เปิดทุกวัน วันธรรมดา 10.00-16.00 น. วันหยุด 09.00-16.30 น. ติดต่อฝ่ายยุทธการ จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ค่ายสุรสีห์ ต. ลาดหญ้า อ. เมือง จ. กาญจนบุรี 71190 โทร. 0-3458-9233-5 ต่อ 51015, 51016

ดําเนินการโดยจังหวัดทหารบกกาญจนบุรีค่ายสุรสีห์ เพื่อใช้เป็นสถานที่เข้าค่ายฝึกอบรมเยาวชน ขณะเดียวกันเป็นการรวบรวมข้อมูล แผนยุทธการ ในการทําศึกของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท จนมีชัยเหนือทัพของพระเจ้าปดุง กษัตริย์พม่าที่ยกทัพมาถึงเก้าทัพ เมื่อปี พ.ศ. 2328 โดยเปิดให้ประชาชนที่สนใจได้มาเที่ยวชมบริเวณพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนกลางแจ้ง จัดเป็นป้อมค่ายหอสังเกตการณ์จําลอง และภายในอาคารที่มีการบรรยายแผนการรบ มีร้านสวัสดิการจําหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม ไว้บริการ นอกจากนี้ยังเปิดรับเยาวชนให้มาเข้าค่ายเชิงอนุรักษ์ เพื่อรําลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้าและเรียนรู้ธรรมชาติ มีการเดินทางไกล การล่องแพ การฝึกทําการรบจําลอง เป็นการฝึกฝนตนเองและรู้จักทํางานเป็นกลุ่ม อ่านเพิ่มเติม อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ

การเดินทางประเภทต่างๆภายในจังหวัดกาญจนบุรี

รถไฟ นับเป็นการเดินทางโดยรถไฟนับเป็นเสน่ห์ของการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่ง เพียงแต่ต้องมีเวลามากและไม่รีบร้อน สามารถขึ้นรถไฟได้ที่สถานีบางกอกน้อย นอกจากนี้ยังมีรถไฟนําเที่ยวขบวนพิเศษที่ให้บริการเฉพาะวันหยุดหลายรายการ แต่ต้องติดต่อจองล่วงหน้าและต้องไปขึ้นรถที่สถานีรถไฟหัวลําโพง การเดินทางโดยรถไฟไปเที่ยวเมืองกาญจน์มีความพิเศษต่างจากที่อื่น คือเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์หรือที่เรียกกันว่าทางรถไฟสายมรณะ เนื่องจากเชลยศึกนับหมื่นต้องมาสังเวยชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟเส้นทางนี้ หากมีโอกาสจึงไม่ควรพลาดที่จะนั่งรถไฟเที่ยว อ่านเพิ่มเติม การเดินทางประเภทต่างๆภายในจังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีและการเตรียมตัวออกเดินทาง

กาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายจังหวัดหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเที่ยวได้ตามความสนใจของตน ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีและการเตรียมตัวออกเดินทาง

จุดสําคัญของการท่องเที่ยวและแหล่งที่พักใหญ่ในกาญจนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในกาญจนบุรีเป็นที่เที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทแม่น้ำ ป่า ถ้ำ และน้ำตก หากเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมานานก็สามารถไปถึงได้สะดวกรวดเร็วทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจําทาง แต่ก็ยังมีอีกมากที่ยังมีสภาพธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และยังไม่ถูกรบกวนโดยนักท่องเที่ยวมากนัก ซึ่งสถานที่เหล่านั้นมักอยู่ห่างไกลและค่อนข้างไปลําบาก ต้องใช้เวลาเดินทางมากพอสมควรทีเดียว นอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากแห่งนัก ส่วนใหญ่อยู่ใน อ. เมือง หรือใกล้กับตัวเมืองซึ่งสามารถเดินทางไปถึงได้ง่าย อ่านเพิ่มเติม จุดสําคัญของการท่องเที่ยวและแหล่งที่พักใหญ่ในกาญจนบุรี

ประวัติและความเป็นมาของจังหวัดกาญจนบุรี

พื้นที่กว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้ง จ. กาญจนบุรี ในปัจจุบันมีประวัติความเป็นมาที่ต่อเนื่องและยาวนาน โดยประวัติหน้าสุดท้ายของกาญจนบุรีย้อนกลับไปเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์หน้าแรกได้อย่างบังเอิญ เมื่อเชลยศึกที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟคนหนึ่งค้นพบเครื่องมือหินของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านเก่า ต. จระเข้เผือก อ. เมือง ทําให้เกิดการขุดค้นทางโบราณคดี และสามารถค้นพบหลักฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์จํานวนมาก แม้จนถึงปัจจุบันก็ยังคงขุดพบอยู่ อ่านเพิ่มเติม ประวัติและความเป็นมาของจังหวัดกาญจนบุรี

รู้จักกาญจนบุรี จังหวัดที่อุดมไปด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากมาย

กาญจนบุรีอยู่ในภาคตะวันตกเป็นจังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่สามในสี่ของกาญจนบุรีเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผืนป่า พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นที่ราบเชิงเขาริมแม่น้ำและพื้นที่ริมคลองชลประทาน ด้วยสภาพภูมิประเทศดังกล่าวจึงทําให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายทั้งแม่น้ำ ป่า ถ้ำ และน้ำตก ซึ่งหลายๆแห่งสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก แต่มีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาสูงซึ่งเดินทางไปท่องเที่ยวได้ยากลําบาก อ่านเพิ่มเติม รู้จักกาญจนบุรี จังหวัดที่อุดมไปด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากมาย