3 ยอดเขาที่ต้องเดินทางไปพิชิตให้ได้ เมื่อไปประเทศ สวิสเซอร์แลนด์

pilatus

ใกล้เมืองลูเซิร์น มียอดเขาที่นิยมไปท่องเที่ยวอยู่ 3 แห่ง คือ ยอดเขาพิลาตุส (Pilatus) ยอดเขาริกิ (Rigi) และยอดเขาทิตลิส (Titlis) บรรยากาศของแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน ดังนั้นลองอ่านข้อมูลเพื่อพิจารณา จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้น เช่น ยอดเขาทิตลิสมีหิมะตลอดทั้งปี มีกิจกรรมให้เล่นบนยอดเขา แต่อีกสองแห่งมีหิมะเฉพาะฤดูหนาว และไม่มีกิจกรรมอะไรให้เล่นเลย, ยอดเขาทิตลิสอยู่ห่างจากลูเซิร์นมากที่สุด เดินทางไกลกว่าเพื่อน ขณะที่อีกสองยอดเขาอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก

การเดินทางไปทั้งสามยอดเขา จะอธิบายเริ่มต้นที่สถานีรถไฟเมืองลูเซิร์น ส่วนจะเลือกไปที่ไหน หรือไปหลายยอดเขา ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคน 

  • ยอดเขาพิลาตุส (Mt.Pilatus)

ตั้งอยู่ใกล้เมืองลูเซิร์นมากที่สุดในบรรดาสามยอดเขา ห่างจากลูเซิร์นเพียง 15 กิโลเมตรเท่านั้น หากมองจากลูเซิร์นในวันที่อากาศดี ก็สามารถมองเห็นยอดเขาพิลาตุสได้อย่างชัดเจน ยอดเขาแห่งนี้มีความสูง 2,128 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และยังมีรถไฟฟันเฟืองชั้นที่สุดในโลก คอยรับส่งผู้โดยสารขึ้นไป บนยอดเขาอีกด้วย 

จากสถานีรถไฟลูเซิร์น สามารถเดินทางไปยอดเขาพิลาตุสได้หลายวิธี ได้แก่ ทางเรือ รถไฟ และรถประจําทาง ที่สะดวกที่สุดก็คงเป็นรถไฟ เพราะใช้เวลาไม่นาน และมีตารางเดินรถที่แน่นอน

pilatus

เส้นทางแรก ขึ้นรถไฟจากลูเซิร์นไปลงสถานี Alpnachstad (ใช้เวลา 17 นาท) หรือขึ้นเรือจากท่าเรือหน้าสถานีรถไฟไปลงที่ Alonachstad (ใช้เวลา 50 นาที) ทั้งท่าเรือ และสถานีรถไฟ Alpnachstad ตั้งอยู่ติดกัน ฝั่งตรงข้ามมีสถานีรถไฟ Pilatus Bahก เป็นรถไฟฟันเฟืองสําหรับขึ้นไปบนยอดเขา (ใช้เวลา 30 นาที) ซึ่งตารางรถไฟฟันเฟือง จะสัมพันธ์กับเวลาถึงของรถไฟหรือเรือที่มาจากลเซิร์น โดยจะออกหลังมาถึง 10 นาย ดังนั้นเมื่อมาถึงให้รีบไปขึ้นรถไฟต่อเลย รถไฟฟันเฟืองเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเดอ พ.ค.-กลางเดือน พ.ย. หากเดินทางนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าว ให้ใช้วิธีเดินทางกล

เส้นทางที่สอง ขึ้นรถประจําทางสาย 1 จากหน้าสถานีรถไฟ ซึ่งมีปลายทาง Kriens แต่เราลงป้าย Linde-Pilatus (ใช้เวลา 15 นาที) แล้วเดินมาฝั่งตรงข้าม ตาม Pilatus ไปอีก 5 นาที ก็ถึงสถานีกระเช้า กระเช้าแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นกระเช้า ขึ้นไปสถานี Frakmuntegg ช่วงที่สองขึ้นต่อไปยัง Pilatus (ใช้เวลา 40 นาที)

TIPS:

รถไฟฟันเฟืองขึ้นยอดเขาพิลาตุส เป็นรถไฟฟันเฟืองที่ชั้นที่สุดในโลก บางช่วงมีความชันถึง 45 องศา จึงสามารถมองเห็นวิวได้ชัดเจน และตื่นเต้นมากกว่า ต่างจากกระเช้าขึ้นเขาทั่วไป ที่มีลักษณะคล้ายๆกันแทบทุกที่

แนะนำวิธีการเดินทางแบบแรก เพราะสะดวกที่สุด หรือ อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศสองรูปแบบ อาจขึ้นด้วยวิธีแรก แล้วลงวิธีที่สองก็ได้ เพราะ ชื่อตัวขึ้นไปพิลาตุส สามารถเลือกขึ้นลงด้วยวิธีไหนก็ได้ ไม่จําเป็นต้องกลับทางเดิม ราคาท่านละ 72 ฟรังก์ ถ้ามี Swiss Pass ก็ลดได้ 50% เหลือเพียง 36 ฟรังก์

บนยอดเขาพิลาตุส มีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และเดินชมบรรยากาศโดยรอบ ตามเส้นทางเดินแนะนําก็ได้ จากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวของเมืองลูเซิร์นได้อย่างเต็มอิ่ม เหมาะสําหรับการพักผ่อนรีเฟรชร่างกายบนยอดเขาที่ไม่ไกลนัก หากมีเวลาจํากัดเพียงครึ่งวัน พิลาตุสคือคําตอบที่ดีที่สุด ส่วนในฤดูหนาวก็จะเห็นหิมะบนยอดเขาด้วย

รถไฟฟันเฟืองให้บริการทุก 40 นาที ตั้งแต่ 8.10-17.10 น. ช่วงฤดูร้อนเปิดถึง 17.50 น.

กระเช้าให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. (GPS : สถานีรถไฟฟันเฟือง 46.9554636, 8.2771072 กระเช้า 47.030406, 8.2778475)

  • ยอดเขาริก (Mt.Rigi)

ยอดเขาริกิ (Rigi) ได้รับสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งภูเขา (Queen of the Mountains)” เพราะเป็นยอดเขาที่ตั้งอยู่โดดๆ ไม่มียอดเขาอื่นมาบดบังทัศนียภาพ แม้จะสูงเพียง 1,798 เมตร แต่ในวันฟ้าเปิดก็เห็นเมืองข้างล่างได้อย่างชัดเจน

จากสถานีรถไฟลเซิร์น สามารถเดินทางไปยอดเขาริกิได้สองวิธี คือ ไปทาง เมืองวิชเนา (Vitznau) และทางเมืองอาร์ทโกลเดา (Arth-Goldau) หรือจะเลือกไปทาง แล้วกลับอีกทางก็ได้ ซึ่งผมแนะนําให้ไปทางวิชเนา แล้วกลับทางอาร์ทโกลเดา ไม่ว่าจะไปเส้นทางไหน ผู้ถือบัตร Swiss Pass ก็โดยสารได้ฟรีทั้งหมด 

pilatus

เส้นทางแรก ขึ้นเรือจากท่าเรือหน้าสถานีรถไฟลูเซิร์น ล่องทะเลสาบลูเซิร์น ไปลงที่ท่าเรือ Vitznau (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) เรือออกทุก 1 ชั่วโมง เมื่อถึงท่าเรือวิชเนา เดินต่อไปอีกนิดก็ถึงสถานีรถไฟฟันเฟืองสําหรับขึ้นไปยอดเขาริก หรือไปสถานี Rigi-Kulm นั่นเอง (ใช้เวลา 30 นาที) เส้นทางนี้จะใช้รถขบวนสีแดงขึ้นไปยอดเขา

เส้นทางที่สอง ขึ้นรถไฟจากลูเซิร์นไปลงสถานี Arth-Goldau (ใช้เวลา 30 นาย จากนั้นเดินเท้าต่อไปตามป้าย Rigi อีกราว 5 นาที จะถึงสถานีรถไฟฟันเฟืองสําหร ขึ้นไปสถานี Rigi-Kulm (ใช้เวลา 40 นาที) เป็นคนละทางกับรถที่มาจากฝั่งเมือง และรถไฟขบวนนี้ใช้ตู้ขบวนสีฟ้า ต่างจากเส้นทางแรกที่ใช้สีแดง

TIPS: รถไฟฟันเฟืองที่ใช้ขึ้นยอดเขาริกให้บริการโดยบริษัท Rigi-Bannen เป็น รถไฟขึ้นภูเขาสายแรกของทวีปยุโรป เปิดให้บริการจากฝั่งเมืองวิชเนาเมื่อปี ค.ศ. 1871 และเปิดให้บริการเดินรถจากฝั่งอาร์ทโกลเดา ในปี ค.ศ.1875

อย่างที่บอกไว้ว่ายอดเขาริกิได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งภูเขา ดังนั้นสามารถเดินชม มุมสูงของเมือง และทะเลสาบด้านล่างได้แบบ 360 องศา ถ้าจับทางไม่ถูกว่าจะเดินอย่างไร ขอให้เดินไปบนเนินเขาด้านบนเหนือสถานีรถไฟริกิ ซึ่งมีสถานีเสาสัญญาณอยู่บริเวณนั้น มีเส้นทางเดินรอบเขาให้ชม หลายท่านมาที่รกเพราะต้องการตามรอยละครอย่าลืมฉัน ที่ออกอากาศไปทางโทรทัศน์ในเมืองไทยเมื่อปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีฉากถ่ายทําตอนจบที่ยอดเขาริกแห่งนี้ และม้านั่งในฉากสุดท้ายก็ยังวางอยู่ตําแหน่งเดิม ใครอยากสวมบทบาทตัวละครในเรื่อง ก็เชิญถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้

ชมทิวทัศน์โดยรอบจนเต็มอิ่ม ก็ได้เวลาที่ผมจะลงจากยอดเขาริกิแล้ว ยอดเขานี้ไม่มีกิจกรรมให้ทํา แต่ถือว่าได้พักผ่อนให้ร่างกายตัวเองได้ไม่แพ้ยอดเขาพิลาตุส

เรือไปวิซเนาออกทุก 1 ช.ม.ตั้งแต่ 9.00-16.40 น. รถไฟฟันเฟืองจะออกหลังเรือถึง 6 นาที รถไฟไปอาร์ทโกลเดาออกเรื่อยๆ ส่วนรถไฟฟันเฟื่องออกหลังรถไฟถึง 14 นาที (GPS : รถไฟฟันเฟือง Vitznau 47.0096093, 8.4830844 Arth-Goldaน 47,0473543, 8.5470284)

  • ยอดเขาทิตลิส (Mt.Titis)

เป็นยอดเขาที่มีชื่อเสียงในบรรดานักท่องเที่ยวชาวไทย และโปรแกรมทัวร์ส่วนใหญ่มักจัดให้ทิตลิสเป็นหนึ่งในภูเขาที่ต้องขึ้นเมื่อมาสวิส ยอดเขาทิตลิสสูง 3,238 เมตร นับเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเขตนี้ จึงทําให้มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ตัวทิตลิสไม่ได้อยู่ในเมืองลูเซิร์น แต่อยู่ใกล้กับเมืองเองแกลเบิร์ก (Engelberg) ซึ่งเป็นเมืองสกีรีสอร์ทชื่อดัง ที่เดินทางจากลูเซิร์นมาได้สะดวกไม่เกินชั่วโมงก็ถึง

จากสถานีรถไฟลูเซิร์น ให้ขึ้นรถไฟมาลงที่สถานี Engelberg ใช้เวลา 43 นาที เมื่อถึงสถานี Engelberg สามารถเดินเท้าต่อไปสถานีกระเช้าสําหรับขึ้นไปทิตลิส ด้วยเวลาไม่เกิน 5 นาที แต่ถ้ารถไฟไปถึงตรงเวลาเหมาะเจาะจะมีรถประจําทางจอดรอรับ ผู้โดยสารอยู่หน้าสถานีรถไฟ ให้รีบขึ้นได้เลย เพราะไม่ต้องเสียเวลาเดินเท้าไปเอง ส่วนขากลับก็รอขึ้นรถกลับได้ฟรี แต่ถ้าตรงช่วงพักเที่ยง รถไม่มีวิ่งให้บริการ ต้องเดินเอง 

ก่อนขึ้นรถประจําทางสามารถซื้อตั๋วขึ้นภูเขาทิตลิสจากที่นี่ได้เลย หรือถ้าใครกลัวรถจะออกไปก่อน รอไปซื้อตรงสถานีกระเช้าก็ได้ แม้ราคาเต็มไปกลับจะอยู่ที่ 89 ฟรังก์ แต่ผู้ถือบัตร Swiss Pass ลดได้ 50% เหลือ 44.50 ฟรังก์เท่านั้น

เมื่อถึงสถานีกระเช้าทิตลิส ท่านที่ซื้อตั๋วแล้ว สามารถเดินขึ้นกระเช้าตามป้าย Titlis XPress ได้เลย ท่านที่ยังไม่มีตัวก็แวะซื้อตรงนี้ก่อน กระเช้าขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงสถานี Trubsee ประตูเปิดแต่เราไม่ต้องลง เพราะกระเช้าจะขึ้นต่อไปอีกเราค่อยไปลง

ที่ปลายทาง เพราะมีคนหลงทางลงตรงนี้กันหลายคน เนื่องจากสถานี Trubsee เป็นจุดแวะพัก มีร้านอาหาร ทัวร์บางคณะจะใช้ห้องอาหารนี้เลี้ยงลูกทัวร์ สรุปแล้วใช้เวลาจากสถานีกระเช้าล่างสุดมาถึงปลายทางที่สถานี Stand รวม 20 นาที

จากตรงนี้ เราต้องเปลี่ยนไปขึ้นกระเช้าอีกฝั่ง ซึ่งเป็นกระเช้าขนาดใหญ่กว่า และเป็นไฮไลท์ที่เขาใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภูเขาทิตลิส เรียกว่ากระเช้า Rotair Stand กระเช้าทรงกลม และพื้นจะหมุนรอบ 360 องศา ตลอดเส้นทางขึ้นไปยอดเขา ทิตลิส ใช้เวลาอีกประมาณ 10 นาที สิริรวมแล้วขึ้นกระเช้าจาก Engelberg มาถึงยอดเขา รวมประมาณ 30 นาที่พอดี

กิจกรรมที่น่าสนใจบนยอดเขาทิตลิสมีมากมาย เช่น Glacier Cave หรือถ้ํา น้ําแข็ง ลักษณะคล้ายกับ Ice Palace บนยอดเขายุงเฟรา แต่ที่นี่เล็กกว่ามาก สู้ที่นั่นไม่ได้ ถ้าเคยชมจากยุงเฟราแล้ว ผ่านที่นี่ได้เลย หากขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุด มี Panorama Terrace หรือระเบียงบนยอด มองเห็นวิวของเทือกเขาข้างเคียงได้แบบ 360 องศา ที่ความสูง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

จาก Panorama Terrace เดินตะลุยหิมะขึ้นไปไม่ไกล มี Ice Flyer กระเช้าแบบเปิดที่สามารถนั่งห้อยขาลงมาได้ สําหรับลงไปบริเวณ The Glacier หรือธารน้ำแข็ง ด้านล่าง มีพวกกิจกรรมสไลเดอร์ขนาดเล็กที่เห็นตามสกีรีสอร์ท ส่วนในช่วงฤดูหนาวก็ใช้เป็นลานเล่นสกี (ค่าบริการคนละ 12 ฟรังก์)

ถัดจากสถานี Ice Flyer ด้านบนมีทางเดิน Titlis Cliff Walk สะพานเหล็ก ซึ่งด้วยสลิงแบบพื้นโปร่งทะลุด้านล่าง กว้าง 1 เมตร ยาว 100 เมตร ตั้งบนหน้าผาชั้น สูงกว่า 500 เมตร รับรองได้หลั่งอะดรีนาลีนแน่นอน สร็จจากสองกิจกรรมนี้แล้ว ยังมีลานกว้างให้เล่นหิมะ แต่ต้องระวังลื่นด้วย เพราะมีเนินหิมะอยู่บางจุด ขาขึ้นไปไม่เป็นไร แต่ขาลงถ้ารองเท้าลื่น เดินค่อนข้างลําบากมาก

ก่อนกลับถ้าหิว ภายในอาคารสถานีกระเช้ามีร้านอาหารแบบ Self-Service บริการตนเองเหมือนที่ยุงเฟรา หรือต้องการแค่ทานรองท้องที่ Ice Cream Bar ชั้น 3 มีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกระป๋องยี่ห้อดังจากประเทศไทยให้บริการในราคา 6.50 ฟรังก์

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet