3 ยอดเขาที่ต้องเดินทางไปพิชิตให้ได้ เมื่อไปประเทศ สวิสเซอร์แลนด์

pilatus

ใกล้เมืองลูเซิร์น มียอดเขาที่นิยมไปท่องเที่ยวอยู่ 3 แห่ง คือ ยอดเขาพิลาตุส (Pilatus) ยอดเขาริกิ (Rigi) และยอดเขาทิตลิส (Titlis) บรรยากาศของแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน ดังนั้นลองอ่านข้อมูลเพื่อพิจารณา จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้น เช่น ยอดเขาทิตลิสมีหิมะตลอดทั้งปี มีกิจกรรมให้เล่นบนยอดเขา แต่อีกสองแห่งมีหิมะเฉพาะฤดูหนาว และไม่มีกิจกรรมอะไรให้เล่นเลย, ยอดเขาทิตลิสอยู่ห่างจากลูเซิร์นมากที่สุด เดินทางไกลกว่าเพื่อน ขณะที่อีกสองยอดเขาอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก

การเดินทางไปทั้งสามยอดเขา จะอธิบายเริ่มต้นที่สถานีรถไฟเมืองลูเซิร์น ส่วนจะเลือกไปที่ไหน หรือไปหลายยอดเขา ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคน  Continue reading 3 ยอดเขาที่ต้องเดินทางไปพิชิตให้ได้ เมื่อไปประเทศ สวิสเซอร์แลนด์

เที่ยวชม เขตเมืองเก่าลูเซิร์น ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

-เขตเมืองเก่าลูเซิร์น (Old town Luzern)-

ไม่ว่าข้ามสะพานไหนไปฝั่งทิศเหนือของแม่น้ำ ก็จะเข้าพื้นที่เขตเมืองเก่า ของเมืองลูเซิร์น แต่ถ้าข้ามสะพานคาเพลบรุคเคอไปอีกฝั่ง จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินท่องเขตเมืองเก่าได้สะดวกที่สุด

ในเขตเมืองเก่า เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านนาฬิกา ร้านขายของที่ระลึก กระจุกตัวตามห้องแถวบริเวณนี้ และเป็นถนนปลอดรถยนต์ ดังนั้นจึงสามารถเดินชมได้อย่างอิสระ บริเวณริมแม่น้ำฝั่งเมืองเก่า มีทั้งผับ บาร์ ร้านอาหารสําหรับนั่งชิลล์ ชมวิวสะพานไม้ถัดเข้าไปทางทิศเหนือมีถนน Kornmarkt ที่ในอดีตใช้เป็นถนนสําหรับจําหน่ายข้าวโพด Continue reading เที่ยวชม เขตเมืองเก่าลูเซิร์น ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ท่องเที่ยว ลูเซิร์น (Luzern) เมืองที่เต็มไปด้วยโบสถ์คาทอลิก

luzern

-เมืองลูเซิร์น (Luzern)-

ลูเซิร์น (Luzern) แต่ถ้าเขียนชื่อเมืองตามภาษาฝรั่งเศสจะเขียน Lucerne ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศริมทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Luzern) และมีภูเขาชื่อดังอยู่รอบเมือง อาทิ ภูเขาพิลาตุส (Pilatus), ทิตลิส (Titlis), ริกิ (Rigi) ลูเซิร์นจึงเป็นเมืองพัก สําหรับออกเดินทางไปเยี่ยมเยือนภูเขาเหล่านี้ และยังเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับซูริค ใช้เวลาเดินทางไม่เกินหนึ่งชั่วโมง ดังนั้นเมืองแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว

ตามประวัติศาสตร์เล่าว่า เมืองลูเซิร์นเริ่มสร้างเมืองมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 8 จากนั้นจึงพัฒนาสร้างศาสนจักร ที่อยู่อาศัย จนมีความเป็นปึกแผ่น แล้วเข้าร่วมสมาชิก สมาพันธรัฐสวิสในปี ค.ศ.1332 และในยุคหนึ่งยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองคาทอลิกของสวิส เห็นได้จากโบสถ์ในเมืองที่ส่วนใหญ่เป็นโบสถ์นิกายคาทอลิกทั้งนั้น  Continue reading ท่องเที่ยว ลูเซิร์น (Luzern) เมืองที่เต็มไปด้วยโบสถ์คาทอลิก

เที่ยวชมดินแดนที่ได้ชื่อว่า ‘ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส’ ณ เมืองเวอเวย์ (Vevey)

vevey

-เมืองเวอเวย์ (Vevey)-

เวอเวย์ (Vevey) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ดินแดนที่เหมาะแก่การทํากิจกรรมทุกฤดูกาล ขึ้นชื่อในเรื่องการปลูกองุ่น และเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นเลิศของประเทศ บางครั้งคนมักเรียกเมืองนี้ว่า เมืองสามแดด เพราะมีแดดจากท้องฟ้า จากแสงสะท้อนในทะเลสาบเจนีวา และจากแนวกําแพงไหล่เขาในอดีต เมืองเวอเวย์มีความรุ่งเรืองอย่างมาก แต่เมื่อถึงยุคกลาง ความเจริญย้ายออกไปละแวก ปราสาทชีลง (Chateau de Chillon) ในแถบเมืองมองเทรอซ์ (Montreux) แทน

ผมแวะไปเที่ยวเมืองเวอเวย์ต่อจากโลซานน์ แล้วตามด้วยเมืองมองเทรอซ์ ซึ่งเน้นในเชิงเก็บตกสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า หากมีเวลาน้อย ควรแบ่งมาเมืองนี้อีกวัน นอกเหนือจากวันที่ไปเจนีวาหรือโลซานน์ Continue reading เที่ยวชมดินแดนที่ได้ชื่อว่า ‘ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส’ ณ เมืองเวอเวย์ (Vevey)

ท่องเที่ยวเส้นทางตามรอยพระบาทในหลวง…ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 – เส้นทางตามรอยพระบาทในหลวง –

หากท่านใดมีเวลาเหลือน้อย เหลือเวลาสําหรับเที่ยวสถานที่ในเขตเมืองเก่า (เนินเขาด้านบน) เท่านั้น ให้ขึ้นรถประจําทางสาย 8 จากป้ายรถเมล์บนถนน Avenue de Denantou เหนือสวนเดอร็องตู ที่ตัดกับถนน Quai d’Ouchy ด้านข้างสวนไปลงป้าย Riponne-M.Bejart (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) 

ส่วนท่านที่มีเวลาเหลือ ต้องการเส้นทางตามรอยพระบาทในหลวง เพื่อชมสถานที่ประวัติศาสตร์ ก็แอบมีสถานที่แนะนํา 3 แห่ง เริ่มต้นเดินจากสวนเดอร็องตูขึ้นไปทางทิศเหนือ เส้นทางเดียวกันกับไปป้ายรถเมล์ แต่เดินขึ้นเนินชิ้นเล็กๆข้างป้ายรถเมล์ ไปตามถนน Chemin de Champittet อีกหน่อย เมื่อเดินไปจนตัดกับถนน Chemin de Chamblandes เลี้ยวขวาอีกไม่ถึง 100 เมตร ฝั่งขวามือคือ อดีตพระตําหนักวิลล่า วัฒนาบนเลขที่ 51 ถนน Chemin de Chamblandes ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ใช้เป็นสถานที่ประทับ หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) สละราชสมบัติ และรัฐบาลไทยได้อัญเชิญ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ โดยพระตําหนัก วิลล่าวัฒนาเป็นบ้านสูง 3 ชั้น มีสวนผลไม้อยู่หน้าบ้าน สมเด็จย่าทรงเช่าบ้านหลังนี้ เดือนละ 8,000 ฟรังก์ ซึ่งเจ้าของบ้านยินดีขายในราคา 96,000 ฟรังก์ แต่ไม่ได้ทรงซื้อไว้ เพราะไม่มีเงินก้อน ปัจจุบันไม่หลงเหลือพระตําหนักวิลล่าวัฒนาให้เห็นแล้ว เนื่องจากบ้านหลังเดิมทรุดโทรมมาก เจ้าของจึงรื้อทิ้ง สร้างเป็นอพาร์ทเม้นท์สูง 3 ชั้นแทน โดยตั้งชื่อว่า Chamblandes 51 ดังนั้นหากจะไปชม ขอแค่เดินผ่านหน้าบ้านก็พอ เพราะ เกรงว่าจะรบกวนผู้พักอาศัย (GPS : 46.5079906, 6.6453664) Continue reading ท่องเที่ยวเส้นทางตามรอยพระบาทในหลวง…ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์