ข้ามฝั่งไปช้อปที่ตลาดขายของที่ระลึกชายแดนไทย-พม่า

ตลาดขายของที่ระลึกชายแดนไทย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากพม่าและจีน เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้แดง ไม้ชิงชัน ไม้สักแกะ

ข้อปฏิบัติในการผ่านแดน

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านจุดผ่านแดนเข้าไปในพม่าได้ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. (เวลาในประเทศไทย) ทุกวัน ต้องระวังอย่าดูเวลาจากนาฬิกาในพม่า โดยเฉพาะตอนใกล้ 18.00 น. เพราะเวลาของพม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง ค่าธรรมเนียมชําระที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย รถ ยนต์คันละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมชําระที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งพม่า ผู้ใหญ่ 25 บาท เด็กไม่เสียค่าธรรมเนียม

หลักฐานในการเดินทาง

1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับรถของทุกคน
2. แจ้งหมายเลขทะเบียนรถและแสดงสําเนาทะเบียนรถ
3. แจ้งจํานวนคนที่มากับรถ โดยแยกเด็ก-ผู้ใหญ่ และเพศชาย-หญิง

ข้อควรระวังในการเดินทางไปเที่ยวฝั่งพม่า

1. สินค้าต้องห้ามที่ห้ามซื้อออกมาจากตลาดฝั่งพม่า ได้แก่ หอม กระเทียม บุหรี่ต่างประเทศ (รวมทั้งบุหรี่ที่ส่งไปจากประเทศไทย) สําหรับเหล้า ห้ามซื้อออกมาเกิน 1 ลิตร

2. สินค้าจําพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้ ถ้าซื้อออกมาจากฝั่งพม่า จะต้องเสียภาษีที่ด่านศุลกากรฝั่งไทย 34.2 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมิน พร้อมนําใบเสียภาษีดังกล่าวไปแสดงที่ด่านผ่านทางซึ่งมีเป็นระยะ

3. การขับรถในฝั่งพม่าจะต้องขับชิดขวา

4. สิ่งของที่ห้ามนําเข้าประเทศพม่า ได้แก่ กล้องวิดีโอ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ วิทยุมือถือ กล้องส่องทางไกล (ถ้านําไปด้วยให้เก็บเอาไว้ในรถอย่างมิดชิด ห้ามนําออกมาภายนอกรถ) และห้ามนําอาวุธปืนเข้าไปโดยเด็ดขาด

สิ่งน่าสนใจ

  • สลัก พลอย เครื่องแก้ว ผ้าทอ ฯลฯ สินค้าชายแดนที่นี่มีน้อยกว่าและแพงกว่าที่ท่าขี้เหล็ก อ. แม่สาย จ. เชียงราย เพราะสินค้าต้องเดินทางมาไกลกว่า แต่ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นคือชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงและไม้ชิงชันซึ่งข้ามมาจากฝั่งพม่า และอนุญาตให้ขายได้เฉพาะบริเวณตลาดชายแดนด่านเจดีย์สามองค์นี้เท่านั้น 
  • แผงกล้วยไม้ ผู้หญิงและเด็กๆชาวมอญ พม่า และ กะเหรี่ยงจะนํากล้วยไม้ป่านานาชนิดมาขายในราคาถูก พื้นที่ตั้งแผงอยู่บริเวณหลังลานเสาธงชาติไทย โดยตัวแผงตั้งอยู่ในฝั่งพม่าแต่หันหน้าออกมาขายในฝั่งไทย
  • ตลาดเฟอร์นิเจอร์ฝั่งพม่า ถ้านักท่องเที่ยวตั้งใจมาหาซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้และของที่ระลึกที่ทําจากไม้ ขอแนะนําให้ข้ามไปซื้อในฝั่งพม่าดีกว่า เพราะนอกจากราคาถูกกว่าแล้ว (อย่าลืมคิดภาษีผ่านด่านตอนกลับเข้าฝั่งไทย) ยังมีแบบให้เลือกมากกว่า ทั้งยังมีโอกาสได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่าไปในตัวอีกด้วย 
  • ไม้ต้นใหญ่ๆที่นํามาทําเฟอร์นิเจอร์ได้มาจากป่าที่อยู่ไม่ห่างจากชายแดนนัก เนื่องจากบริเวณนี้เคยเป็นเขตอิทธิพลกะเหรี่ยง ทําให้ยังมีป่าหลงเหลืออยู่มากกว่าตามชายแดนด้านอื่น

เที่ยววัดเสาร้อยต้น (ฝั่งพม่า) เป็นวัดมอญขนาดใหญ่ในฝั่งพม่าที่หลวงพ่ออุตตมะเป็นผู้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 โดยรัฐบาลพม่าบริจาคที่ดินและให้ชาวบ้าน ไปช่วยกันตัดไม้ในป่าได้โดยไม่ต้องเสียเงินให้รัฐ จุดเด่นของวัดคือ ศาลาการเปรียญที่ทําด้วยเสาไม้แดงทั้งต้นขนาดสองถึงสามคนโอบ เรียงรายอยู่ถึง 115 ต้น ในวันเสาร์-อาทิตย์ มีนักท่องเที่ยวจากฝั่งไทย

ที่ตั้งและการเดินทาง : จากชายแดนพม่ามาตามทางหลักประมาณ 3.5 กม. จะเห็นร้านชลบุรีอาหารป่าอยู่ซ้ายมือ ฝั่งตรงข้ามเป็นทางแยก ให้เลี้ยวขวา เข้าไป 200 ม. จะถึงทางแยกที่มีป้ายวัดภูผากําแพง เลี้ยวขวาไปอีก 250 ม. จะ ถึงวัดเสาร้อยต้น

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet