เที่ยวชมน้ำตกน้อยใหญ่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นหนึ่งในห้า อช. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบห้ารอบเมื่อปี พ.ศ. 2530 อช. เขาแหลมมีอาณาเขตติดกับเขตรักษาพันธุ์ฯทุ่งใหญ่นเรศวร อีกด้านหนึ่งติดกับทะเลสาบเขื่อนเขาแหลมในเขต อ. ทองผาภูมิและสังขละบุรี มีพื้นที่ 1,497 ตร.กม. หรือ 935,625 ไร่ พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา ป่าดงดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม แต่พื้นที่บางส่วนก็มีการบุกรุกจากราษฎร อช. เขาแหลมมีน้ำตกสวยงามหลายแห่ง ที่รู้จักกันอย่างดี คือ น้ำตกเกริงกระเวีย นอกจากนี้ยังมีน้ำตกกระเต็งเจ็งที่ต้องเดินเข้าไปชม

ที่ตั้งและการเดินทาง : ต. เกริงกระเวีย อ. สังขละบุรี หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้ทางหลวงหมายเลข 323 อยู่เลยน้ำตกเกริงกระเวียไปทาง อ. สังขละบุรี ตามทางหลวงราว 7 กม. ที่ทําการอยู่ขวามือ ระหว่างหลัก กม. 39-40 หรือนั่งรถประจําทาง ขึ้นรถสายกาญจนบุรี-สังขละบุรี

สิ่งน่าสนใจ

• น้ําตกกระเต็งเจ็ง  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เกิดจากห้วยกระเต็งเจ็ง ต้นน้ำอยู่ในเขตรักษาพันธุ์ฯ ทุ่งใหญ่นเรศวร ลําห้วยไหลผ่านหน้าผาสูง โขดหิน เกิดเป็นน้ำตกชั้นต่างๆ แต่ละชั้นห่างกันประมาณ 300 800 ม. มีทั้งสิ้น 23 ชั้น น้ำตกชั้นที่ 1 ห่างจากที่ทําการประมาณ 1 กม. แต่การเดินเที่ยวชมน้ำตกให้ครบต้องเดินเลาะลําห้วยผ่านป่าไผ่และป่าดงดิบแล้งเป็นระยะทาง 4 กม. ใช้เวลาเดินไม่น้อยกว่า 3-4 ชม. บางช่วงต้องข้ามลําธาร น้ำตกชั้นที่สวยที่สุดคือชั้นที่ 16 ต้องเดินประมาณ 2 กม. สายน้ำไหลตกจากหน้าผาสูงถึง 30 ม. ลงมายังแอ่งน้ำใสเบื้องล่าง สามารถลงเล่นน้ำได้ รอบบริเวณเป็นป่าดงดิบชื้นและดงเฟินเขียวขจี เส้นทางเดินชมน้ำตกกระเต็งเจ็งยังเหมาะสําหรับดูนกศึกษาธรรมชาติ มีต้นไม้ใหญ่ขนาด 13 คนโอบ สามารถพบเห็นนกในป่าดงดิบ เช่น นกกะเต็นลาย นกขุนแผนอกสีส้ม นกหัวขวานหลายชนิด นกเงือก เป็นต้น ก่อนเดินทางเข้าไปที่น้ำตกควรติดต่อเจ้าหน้าที่นําทางที่ที่ทําการ เตรียมอุปกรณ์ รองเท้าเดินป่า ยาทากันทาก และยาทากันแมลง กระติกน้ำ รวมทั้งเสื้อผ้าสํารองสําหรับลงเล่นน้ำไว้ให้พร้อมด้วย

หน่วยพิทักษ์ อช. ป้อมปี เป็นหน่วยพิทักษ์ อช. ที่อยู่ริมเขื่อนเขาแหลม มีทิวทัศน์สวยงาม โดยเฉพาะในตอนเย็น เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่ดีที่สุดจุดหนึ่ง รอบบริเวณมีการปรับพื้นที่เหมาะสําหรับตั้งแคมป์พักแรม มีร้านอาหารสวัสดิการ มีเส้นทางขี่จักรยานเที่ยวชมธรรมชาติ และทางอุทยานมีโครงการจัดหาเรือแคนนู ให้เช่าพายในทะเลสาบเขื่อนเขาแหลมด้วย

ที่ตั้งและการเดินทาง : ทางหลวงหมายเลข 323 ไปทาง อ. สังขละบุรี 2 กม. มีทางแยกซ้าย ระหว่างหลัก กม. 40-41 อีก 2 กม.

น้ำตกตะเคียนทอง เป็นน้ำตกที่ผู้มาเยือนสังขละบุรีต้องแวะมาเที่ยวชมเสมอ เนื่องจากมีความสวยงามและสามารถเดินทางไปสะดวก

ที่ตั้งและการเดินทาง : บ้านพระเจดีย์สามองค์ อ. สังขละบุรี หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางทองผาภูมิ-สังขละบุรี ไปราว 76 กม. เลี้ยวขวาไปทางด่านเจดีย์สามองค์อีก 12 กม. มีป้ายบอกทางเข้าอยู่ขวามือ ไปตามทางลูกรัง 9 กม. ถึงที่จอดรถแล้วเดินต่อไป 30 นาที จะถึงน้ำตกชั้นแรก หรือนั่งรถประจําทาง ขึ้นรถสายกาญจนบุรี-สังขละบุรี

สิ่งน่าสนใจ

  • เป็นน้ำตกหินปูนขนาดกลางมีกระแสน้ำไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆจํานวนมาก ต้นน้ำอยู่ในเขตประเทศพม่า มีน้ำตลอดปี ในฤดูฝนจะมีพืชชั้นต่ำพวกมอส เฟิน ตะไคร่น้ำ ขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณ 

ถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล เป็นถ้ำที่สวยงามและยังไม่ถูกรบกวนมากนัก ภายในถ้ำมีทางเดินเชื่อมต่อยังห้องต่างๆ เนื่องจากภายในถ้ำมืดสนิท ทางเดินค่อนข้างชัน บางช่วงต้องปีนป่ายและลุยธารน้ำ จึงควรใส่รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าพื้นแข็ง สวมเสื้อผ้ารัดกุม และนําไฟฉายเข้าไปด้วย และควรขอให้เณรจากสํานักปฏิบัติธรรมเป็นผู้นําทาง ใช้เวลาราว 3 ชม.

ที่ตั้งและการเดินทาง : สํานักปฏิบัติธรรมถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล อ. สังขละบุรี ห่างจากเจดีย์สามองค์ประมาณ 3 กม. หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางสังขละบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์ ราว 17 กม. จะเห็นป้ายทางเข้าถ้ำแก้วสวรรค์บันดาลและอ่างเก็บน้ำ บ้านเจดีย์สามองค์อยู่ขวามือ เลี้ยวเข้าไปตามทางลูกรังอีกประมาณ 2 กม. จะถึงสํานักปฏิบัติธรรม หรือนั่งรถประจําทาง ขึ้นรถสายกาญจนบุรี-ท่าม่วง

สิ่งน่าสนใจ

  • ตัวถ้ำประกอบด้วยโพรงถ้ำสลับซับซ้อนต่างกันถึงสามระดับภายในภูเขาลูกเดียว ปากถ้ำเป็นทางแคบๆที่ต้องปีนบันไดไม้ค่อนข้างชันขึ้นไป จากนั้นจึงมีทางเดินแยกไปเชื่อมต่อกับโถงถ้ำต่างๆที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามต่างๆกันไป ซึ่งมีชื่อตามลักษณะเด่น คือ สวรรค์บันดาล บาดาลคูหาสวรรค์ ชาละวัน เจดีย์สามองค์ คฤหาสน์ทรายทอง เกาะแก้วบาดาล บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และแก้วมรกต

ด่านเจดีย์สามองค์ แหล่งซื้อสินค้าและเฟอร์นิเจอร์ไม้ราคาถูก เที่ยววัดพม่าเป็นจุดผ่อนปรนชายแดนระหว่างไทย-พม่า มีเจดีย์สามองค์ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของ จ. กาญจนบุรี ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมอญสีขาวสามองค์ตั้งเรียงกันในแนวเหนือ-ใต้

ที่ตั้งและการเดินทาง : ต. หนองลู อ. สังขละบุรี ห่างจาก อ. เมือง ประมาณ 241 กม. ใช้เส้นทางสังขละบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์ ประมาณ 20 กม. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจาก อ. สังขละบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข 223 ไปทางชายแดนไทย-พม่า ตรงไปตามทางจนถึงจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-พม่า หรือนั่งรถประจําทาง ขึ้นรถสายกาญจนบุรี-สังขละบุรี

สิ่งน่าสนใจ

  • เจดีย์สามองค์ เป็นเจดีย์แบบมอญทรงกลมป้านตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม องค์กลางสูงราว 6 ม. องค์ด้านข้างทั้งสององค์เตี้ยกว่าเล็กน้อย เดิมเรียกว่าหินสามกอง ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ เล่ากันว่าตามธรรมเนียมของคนเดินป่า เมื่อเดินผ่านสันเขาหรือเขตแดนก็ต้องกราบไหว้บูชาเทพารักษ์ที่สิงสถิตอยู่บริเวณนั้น คนที่ไม่ได้เตรียมเครื่องบูชามาก็นําก้อนหินที่พอหาได้มากองไว้แทน 
  • เส้นทางของสงครามอันยาวนาน ช่องทางด่านเจดีย์สามองค์มีลักษณะเป็นช่องเขาธรรมชาติ เกิดจากพื้นที่ว่างระหว่างจุดบรรจบของปลายทิวเขาถนนธงชัยกับตอนต้นของทิวเขาตะนาวศรี เนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่ราบกว้าง 2-3 ไร่เพียงแห่งเดียว ท่ามกลางเทือกเขาอันสลับซับซ้อนทางชายแดนตะวันตก จึงเป็นช่องทางเดินเท้าที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในสมัยอยุธยา จนถึงต้นรัตนโกสินทร์ด่านเจดีย์สามองค์เป็นเส้นทางเดินทัพที่สําคัญทั้งของไทยและพม่านับครั้งไม่ถ้วนและเป็นเส้นทางอพยพของชาวมอญในพม่าที่หนีเข้าสู่ดินแดนไทยอีกด้วย

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet