ชมน้ำตกจ๊อกกระดิ่น และท่องเที่ยวไปในหมู่บ้านอีต่อง หมู่บ้านสุดท้ายที่ชายแดนไทย-พม่า

น้ำตกจ๊อกกระดิ่น เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ อยู่ในพื้นที่ อช. ทองผาภูมิ บริเวณน้ำตกแวดล้อมด้วยป่าไผ่ เนื่องจากทางเข้าค่อนข้างลําบาก จึงมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมไม่มากนัก ไม่มีร้านค้า ห้องน้ำ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถกางเต็นท์พักแรมได้ ต้องติดต่อขออนุญาตที่ทําการ

ที่ตั้งและการเดินทาง : ห่างจากที่ทําการ 5 กม. ถ้าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากตัว อ. ทองผาภูมิใช้ทางหลวงหมายเลข 3272 ไปทางบ้านอีต่อง ผ่าน อช. ทองผาภูมิไป 2.5 กม. ระหว่าง หลัก กม. 26-27 มีทางแยกขวามือ เป็นทางดินมีหล่มลึกอันตราย ระยะทาง 2 กม. ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ เข้าไปได้ในหน้าแล้งหรือเดินเข้าไปผ่านอ่างเก็บน้ำ ป่าไผ่ ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. หรือนั่งรถประจําทาง ขึ้นรถสายทองผาภูมิ-บ้านอีต่อง

สิ่งน่าสนใจ

  • น้ำตกจ๊อกกระดิ่น เป็นน้ำตกชั้นเดียว เกิดจากลําห้วยเล็กๆไหลผ่านช่องเขา ตกจากหน้าผาสูงประมาณ 30 ม. น้ำในลําห้วยใสมาก หน้าน้ำตกเป็นแอ่งน้ำขนาดเล็กสีฟ้าอมเขียว ก่อนจะไหลเป็นลําธารสามารถลงเล่นน้ำได้ นอกจากนี้ยังมีน้ำตกขนาดกลางอีกสองแห่ง คือ น้ำตกผาแปร และน้ำตกเจ็ดมตร ทางแยกเข้าน้ำตกอยู่ระหว่างหลัก กม. 28-29 แต่การเดินทางค่อนข้างไกล และอันตรายมาก เส้นทางลื่น มีหล่มลึกต้องข้ามลําห้วย ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อติดวินซ์และคนขับที่มีความชํานาญเท่านั้น 
  • น้ำตกเจ็ดมิตร อยู่ห่างจากทางแยก 21 กม. ส่วนน้ำตกผาแปร ระยะทาง 7 กม. เส้นทางไปน้ำตกเจ็ดมิตรขนานไปกับน้ำตกผาแปร จึงชมน้ำตกได้จากข้างทาง น้ำตกเจ็ดมิตรเดิมอยู่ในพื้นที่สัมปทาน เหมืองแร่ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ อช. ทองผาภูมิ


บ้านอีต่อง เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่ชายแดนไทย-พม่า อีต่อง เป็นภาษาพม่า แปลว่า ภูเขาเทวดา เนื่องจากหมู่บ้านอีต่องตั้งอยู่ในหุบเขาสูงราว 800 ม. มีประชากรอาศัยอยู่หลายกลุ่มทั้งพม่า กะเหรี่ยง ทวาย และลาว ที่เข้ามาเป็นลูกจ้างขุดหาแร่ ต่อมาเมื่อแร่ดีบุกและวุลแฟรมมีราคาดี ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา คนไทยก็เข้าไปเปิดเหมืองกันคึกคักตามแนวเขาตะนาวศรี ซึ่งอยู่ตะเข็บชายแดนไทย-พม่า เหมืองใหญ่ที่สุดคือเหมืองปิล็อกซึ่งอยู่ใกล้บ้านอีต่อง เมื่อแร่วุลแฟรมและดีบุกราคาตก เหมืองเริ่มทยอยปิดตัวลงจนเกือบหมดเมื่อราว พ.ศ. 2534 ชาวบ้านอีต่องส่วนใหญ่จึงอพยพไปทํางานที่อื่น เหลือเพียงชาวบ้านบางส่วนขุดหาและร่อนแร่ดีบุกและทองคําที่ไหลปะปนลงมาตามลําห้วยรอบหมู่บ้าน บ้านอีต่องอากาศเย็นสบายตลอดปี ในฤดูหนาวมีหมอกลงจัด อุณหภูมิประมาณ 6-10 องศาเซลเซียส ในฤดูแล้งอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส

ที่ตั้งและการเดินทาง : บ้านอีต่อง อ. ทองผาภูมิ หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากตัว อ.ทองผาภูมิใช้ทางหลวงหมายเลข 3272 ไปทางบ้านอีต่อง ผ่านย่านแพพัก อช. ทองผาภูมิ และ สภ.ต. ปิล็อก ไปไม่ไกลก็จะถึงบ้านอีต่อง หรือนั่งรถประจําทาง ขึ้นรถสายทองผาภูมิ-บ้านอีต่อง

สิ่งน่าสนใจ

  • บ้านอีต่อง เป็นชุมชนเล็กๆประมาณ 50 หลังคาเรือน ลักษณะเป็นห้องแถวไม้ หลังคาสังกะสีซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม มีร้านอาหาร ร้านขายของชําเล็กๆ หมู่บ้านค่อนข้างเงียบเหงา ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เคยทํางานในเหมือง แม้กิจการจะปิดตัวลงก็ยังคงปักหลักยึดอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆ รับจ้าง หรือทําการเกษตร เนื่องจากมีอากาศหนาวเย็นและใกล้ชายแดนพม่า ตามบ้านต่างๆจึงมีไม้ดอกเมืองหนาวอย่างกล้วยไม้ปลูกกันแทบทุกบ้าน ที่นี่มีฝนชุกแทบตลอดปี เพราะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบกับอยู่ใกล้อ่าวเมาะตะมะ บางครั้งฝนตกต่อเนื่องนานหลายวัน ชาวบ้านจึงสานไม้ไผ่คล้ายสุ่มไก่ครอบเตาไฟเพื่อย่างเสื้อผ้าให้แห้ง หากวันไหนมีแดด ชาวบ้านจะนําผ้ามาตากเรียงราย
  • ชมทิวทัศน์ช่องหินกอง ช่องหินกอง หรือเนินเสาธง อยู่ห่างจากบ้านอีต่องไปราว 1 กม. เป็นพรมแดนไทย-พม่า เป็นช่องทางที่ท่อก๊าซจากแหล่งก๊าซเข้าสู่ประเทศไทย บริเวณนี้มีป้อมยามรักษาการของทหารพม่า ใกล้ช่องทางหินกองมีเนินสูงเป็นที่ปักธงไทยและพม่า สามารถขึ้นไปชมทิวทัศน์ได้ หากท้องฟ้าเปิดสามารถมองเห็นอ่าวเมาะตะมะของพม่า

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet