พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 และอนุสาวรีย์ไทยานุสรณ์

พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมศิลปากร โดยพยายามรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆของประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกัน และมีการจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆหลายยุคหลายสมัยที่พบใน จ. กาญจนบุรี และข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 2

ที่ตั้งและการเดินทาง : ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำแควราว 100 ม. ไปทางเดียวกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว แล้วเดินต่อมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เลย สามารถนั่งรถประจําทางมาโดยขึ้นรถสาย 2

สิ่งน่าสนใจ

• ข้าวของเครื่องใช้สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แสดงอยู่ในส่วนพิพิธภัณฑ์สงครามญี่ปุ่นชั้นใต้ดิน และอยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์ด้านซ้ายมือของประตูทางเข้า เช่น ของใช้ของทหารญี่ปุ่นและเชลยศึก อาวุธปืน รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ โบกี้รถไฟ เป็นต้น

• โครงกระดูกกรรมกรรับจ้าง จัดแสดงอยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์ด้านซ้ายมือของประตูทางเข้า เป็นโครงกระดูกจากหลุมขุดค้นสุสานกรรมกร ซึ่งอยู่ในไร่อ้อยของชาวบ้านที่หมู่ 3 ต. ปากแพรก อ. เมือง พบโครงกระดูกถึง 35 โครง วางซ้อนทับกันโดยหันศีรษะสลับกัน

• แนวสะพานไม้ข้ามแม่น้ำแคว ปรับปรุงขึ้นใหม่จากซากเดิม เจ้าของพิพิธภัณฑ์เล่าว่าในช่วง พ.ศ. 2515 เสาตอม่อนี้ยังเห็นได้ชัดเจนตลอดแนวสะพาน

• อาวุธไทยสมัยโบราณ จัดแสดงอยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์ด้านขวามือของประตูทางเข้า ได้มาจากผู้รับซื้อของเก่าซึ่งอ้างว่าเป็นอาวุธที่พม่ายึดไปจากไทยในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 กรม ศิลปากรตรวจสอบแล้วพบว่ามีอายุในช่วงปลายสมัยอยุธยา

• ข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงไว้ที่ห้องก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ชั้นใต้ดิน เป็นเครื่องมือหิน เครื่องปั้นดินเผา และโลงไม้ ของส่วนใหญ่ได้จากถ้ำบริเวณเขาสามชั้น อ.ไทรโยค

อนุสาวรีย์ไทยานุสรณ์

ทหารญี่ปุ่นเป็นผู้สร้างขึ้นขณะที่สงครามกําลังดําเนินอยู่เมื่อเดือน ก.พ. 2487 เพื่อคารวะดวงวิญญาณของเชลยศึกและกรรมกรจํานวนมากที่เสียชีวิตจากการสร้างทางรถไฟสายมรณะ การจัดพิธีกรรมทางศาสนาให้แก่ผู้เสียชีวิตเริ่มขึ้นครั้งแรกในเดือนถัดมา และในเดือน มี.ค. ของทุกปี ชาวญี่ปุ่นในไทยจะมาร่วมชุมนุมที่นี่เพื่อประกอบพิธีรําลึกถึงผู้เสียชีวิต

ที่ตั้งและการเดินทาง : อยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ไปตาม ถ. แควใหญ่ จนถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้าย ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแควไปไม่ไกลก็จะถึง

สิ่งน่าสนใจ

  • อนุสาวรีย์ไทยานุสรณ์ สูง 4 ม. ตั้งอยู่บนฐานที่ทําเป็นบันไดขึ้นสี่ทิศ บริเวณรอบอนุสาวรีย์ก่อเป็นกําแพงเตี้ยๆสี่มุม เขียนคําจารึกเป็นภาษาต่างๆ เช่น ไทย ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ มลายู และเวียดนาม คําจารึกในภาษาไทยกล่าวว่า “ไทยานุสรณ์ งานไดซึ่งก่อเกิดผลเป็นส่วนรวม ผู้ที่ทํางานนั้นย่อมได้รับความยกย่องสันเงิน กัมกรเหล่านี้ร่างกายและชีวิตของเขาดับไปแล้วก็จิง แต่ความดีที่เขาได้ช่วยกันช้างไว้หารู้จักดับสูนยไม่”

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet