อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ

อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ

ชมการศึกสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่รับบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เปิดทุกวัน วันธรรมดา 10.00-16.00 น. วันหยุด 09.00-16.30 น. ติดต่อฝ่ายยุทธการ จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ค่ายสุรสีห์ ต. ลาดหญ้า อ. เมือง จ. กาญจนบุรี 71190 โทร. 0-3458-9233-5 ต่อ 51015, 51016

ดําเนินการโดยจังหวัดทหารบกกาญจนบุรีค่ายสุรสีห์ เพื่อใช้เป็นสถานที่เข้าค่ายฝึกอบรมเยาวชน ขณะเดียวกันเป็นการรวบรวมข้อมูล แผนยุทธการ ในการทําศึกของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท จนมีชัยเหนือทัพของพระเจ้าปดุง กษัตริย์พม่าที่ยกทัพมาถึงเก้าทัพ เมื่อปี พ.ศ. 2328 โดยเปิดให้ประชาชนที่สนใจได้มาเที่ยวชมบริเวณพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนกลางแจ้ง จัดเป็นป้อมค่ายหอสังเกตการณ์จําลอง และภายในอาคารที่มีการบรรยายแผนการรบ มีร้านสวัสดิการจําหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม ไว้บริการ นอกจากนี้ยังเปิดรับเยาวชนให้มาเข้าค่ายเชิงอนุรักษ์ เพื่อรําลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้าและเรียนรู้ธรรมชาติ มีการเดินทางไกล การล่องแพ การฝึกทําการรบจําลอง เป็นการฝึกฝนตนเองและรู้จักทํางานเป็นกลุ่ม

ที่ตั้งและการเดินทาง : เชิงเขาเหนือทุ่งลาดหญ้า ต. ช่องสะเดา อ. เมือง สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากสี่แยกแก่งเสี้ยนใช้ทางหลวงหมายเลข 3199 จาก อ. เมือง มาประมาณ 11 กม. จะถึงสี่แยกลาดหญ้า ผ่านโบราณสถานกาญจนบุรีเก่า เมื่อถึงหลัก กม. 24 (นับหลัก กม. จากสี่แยกลาดหญ้า) มีทางแยกซ้ายมือมีป้ายขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 2.6 กม. หรือนั่งรถประจําทางขึ้นรถสายกาญจนบุรี-ลาดหญ้า

สิ่งน่าสนใจ

  • พื้นที่จัดแสดงกลางแจ้ง มีหอสังเกตการณ์บนเนินสูงที่สามารถมองไปได้รอบทิศ สร้างเป็นป้อมรบที่มั่นคงเช่นเดียวกับที่ใช้ในการศึกเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ใกล้กับป้อมสังเกตการณ์เป็นพระรูปกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ส่วนด้านล่างสร้างป้อมค่ายพักของเหล่าทหารที่เหมือนจริง โดยมีเจ้าหน้าที่พาชม 
  • ภายในอาคาร สร้างเป็นโดมโค้ง ภายในมีรูปเหมือนทหารในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในชุดออกศึก ยืนเฝ้าทางเข้า ด้านในมีรายละเอียดการเดินทัพและอัฒจรรย์ขนาดเล็ก เป็นรูปวงกลมล้อมรอบโต๊ะทรายแสดงภูมิประเทศจําลอง ที่แสดงการเคลื่อนทัพทั้งเก้าทัพของข้าศึก ตลอดจนการวางแผนยุทธการของฝ่ายไทย เพื่อให้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจมากขึ้น

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet