สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีและการเตรียมตัวออกเดินทาง

กาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายจังหวัดหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเที่ยวได้ตามความสนใจของตน ดังนี้ Continue reading สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีและการเตรียมตัวออกเดินทาง

จุดสําคัญของการท่องเที่ยวและแหล่งที่พักใหญ่ในกาญจนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในกาญจนบุรีเป็นที่เที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทแม่น้ำ ป่า ถ้ำ และน้ำตก หากเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมานานก็สามารถไปถึงได้สะดวกรวดเร็วทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจําทาง แต่ก็ยังมีอีกมากที่ยังมีสภาพธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และยังไม่ถูกรบกวนโดยนักท่องเที่ยวมากนัก ซึ่งสถานที่เหล่านั้นมักอยู่ห่างไกลและค่อนข้างไปลําบาก ต้องใช้เวลาเดินทางมากพอสมควรทีเดียว นอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากแห่งนัก ส่วนใหญ่อยู่ใน อ. เมือง หรือใกล้กับตัวเมืองซึ่งสามารถเดินทางไปถึงได้ง่าย Continue reading จุดสําคัญของการท่องเที่ยวและแหล่งที่พักใหญ่ในกาญจนบุรี

ประวัติและความเป็นมาของจังหวัดกาญจนบุรี

พื้นที่กว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้ง จ. กาญจนบุรี ในปัจจุบันมีประวัติความเป็นมาที่ต่อเนื่องและยาวนาน โดยประวัติหน้าสุดท้ายของกาญจนบุรีย้อนกลับไปเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์หน้าแรกได้อย่างบังเอิญ เมื่อเชลยศึกที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟคนหนึ่งค้นพบเครื่องมือหินของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านเก่า ต. จระเข้เผือก อ. เมือง ทําให้เกิดการขุดค้นทางโบราณคดี และสามารถค้นพบหลักฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์จํานวนมาก แม้จนถึงปัจจุบันก็ยังคงขุดพบอยู่ Continue reading ประวัติและความเป็นมาของจังหวัดกาญจนบุรี

รู้จักกาญจนบุรี จังหวัดที่อุดมไปด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากมาย

กาญจนบุรีอยู่ในภาคตะวันตกเป็นจังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่สามในสี่ของกาญจนบุรีเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผืนป่า พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นที่ราบเชิงเขาริมแม่น้ำและพื้นที่ริมคลองชลประทาน ด้วยสภาพภูมิประเทศดังกล่าวจึงทําให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายทั้งแม่น้ำ ป่า ถ้ำ และน้ำตก ซึ่งหลายๆแห่งสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก แต่มีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาสูงซึ่งเดินทางไปท่องเที่ยวได้ยากลําบาก Continue reading รู้จักกาญจนบุรี จังหวัดที่อุดมไปด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากมาย